Οδηγός συγγραφής εργασιών Παντείου Πανεπιστημίου – Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διαθέσιμη ελεύθερα στο διαδίκτυο είναι η νέα έκδοση του Οδηγού συγγραφής εργασιών του Παντείου Πανεπιστημίου που σκοπό έχει την επίτευξη ενός  υψηλού επιπέδου ποιότητας των εργασιών και των διατριβών που γίνονται αποδεκτές για την απονομή των αντίστοιχων τίτλων σπουδών. 

Η δεύτερη έκδοση των «Οδηγιών για τη συγγραφή πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών» συντάσσεται μετά από έξι χρόνια της πρώτης. Ήταν ένα αναγκαίο βήμα μετά τη δημοσίευση της νέας έκδοσης  από την American Psychological Association (APA) για την σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών και παραπομπών.

Ο Οδηγός έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο και οι  φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες προκειμένου να γίνει δεκτή η Πτυχιακή ή Διπλωματική τους Εργασία καθώς και η Διδακτορική τους Διατριβή.

Δηλώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα εδώ.

Posted in Σεμινάρια - Εκπαίδευση.