Συχνές ερωτήσεις

Το ωράριο και ο τρόπος λειτουργίας της βιβλιοθήκης έχουν αλλάξει λόγω υγειονομικής κρίσης Covid-19. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις αλλαγές από τις Ανακοινώσεις.

Γενικά

Δανεισμός- Ανανεώσεις – Κρατήσεις

Αναζήτηση βιβλιογραφίας

Εξοπλισμός

Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης