Ηλεκτρονικές πηγές – Βάσεις δεδομένων

Ηλεκτρονικές πηγές  ονομάζουμε τα τεκμήρια εκείνα (βιβλία, περιοδικά, άρθρα, έργα τέχνης, e-books, audio books, βίντεο, φωτογραφίες κτλ.) τα οποία διατίθενται στους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, tablet ή smart phone. Η πρόσβαση σε αυτές είναι συνήθως εφικτή, μέσω βάσεων δεδομένων δηλαδή ψηφιακών εφαρμογών που διευκολύνουν στην περιήγηση και στον εντοπισμό των κατάλληλων πηγών.

Η σύνδεση με αυτές τις βάσεις-ηλεκτρονικές πηγές είναι δυνατή είτε εντός του χώρου του Πανεπιστήμιου, είτε απομακρυσμένα με κωδικούς που διατίθενται στους πιστοποιημένους χρήστες. Οδηγίες-για-την-πρόσβαση

Παράλληλα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο ηλεκτρονικές πηγές και βάσεις δεδομένων ανοικτής πρόσβασης. Σε αυτές δεν απαιτείται κανενός είδους πιστοποίηση και η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλο το περιεχόμενο τους.

Στους ακόλουθους συνδέσμους παρουσιάζονται οι κυριότερες βάσεις ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης με ελεγχόμενη και ανοικτή πρόσβαση.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τις οδηγίες για την πρόσβαση εκτός Πανεπιστημίου (απομακρυσμένη πρόσβαση).

Για τυχόν προβλήματα σύνδεσης ή απορίες αναφορικά με τις βάσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο info.library@panteion.gr.

 

Οδηγίες για την πρόσβαση