Νέος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ξεκινά νέο κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το εαρινό εξάμηνο 2023.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά με τη χρήση zoom και αναλύουν τις εξής θεματικές:

Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης.

Μια πρώτη επαφή με τις υπηρεσίες, το ψηφιακό και πραγματικό περιβάλλον της βιβλιοθήκης ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν στο 100% τις δυνατότητες που τους παρέχονται. Αναλύονται ειδικά οι τεχνικές αναζήτησης στον κατάλογο OPAC, η σύνδεση στο λογαριασμό χρήστη και η αναζήτηση στη ψηφιακή βιβλιοθήκη Πάνδημος.

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.

Με τη διάδοση του ψηφιακού περιεχομένου οι βιβλιοθήκες καλούνται να αναπτύξουν ηλεκτρονικές πηγές και εργαλεία που προωθούν την εκπαίδευση και την έρευνα στο μέγιστο. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται τα ηλεκτρονικά μέσα ψηφιακού περιεχομένου που έχουν στη διάθεση τους τα μέλη της Βιβλιοθήκης του Παντείου και αναλύονται οι τεχνικές αναζήτησης.

Συγγραφή εργασιών

Στο σεμινάριο αναλύονται οι τεχνικές συγγραφής μια επιστημονικής εργασίας και τα πρότυπα βιβλιογραφικής αναφοράς έτσι όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στον Οδηγό Εργασιών του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς η τυποποίηση και τα μοντέλα αναφορών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιστημονικής έρευνας. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται επίσης τα εργαλεία Mendelay και Zotero.

Για τη συμμετοχή σας απαιτείται εγγραφή στον αντίστοιχο σύνδεσμο εδώ.
Posted in Σεμινάρια - Εκπαίδευση and tagged , .