Συγγραφή εργασιών

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου διαθέτει στους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες καθώς και στους υποψήφιους/φιες διδάκτορες ένα Οδηγό για τη συγγραφή πτυχιακών, διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας των εργασιών και των διατριβών που γίνονται αποδεκτές για την απονομή των αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

Οι οδηγίες εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (17/03/2017). Οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες προκειμένου να γίνει δεκτή η πτυχιακή ή διπλωματική τους εργασία καθώς και η διδακτορική τους διατριβή.


Λογισμικό λογοκλοπής Turnitin

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει προμηθευτεί το λογισμικό λογοκλοπής Turnitin.

Το Turnitin Originality Check , λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής (plagiarism check) συγκρίνει  το περιεχόμενο της  εργασία με:

  • 58+ δισεκατομμύρια ιστοσελίδες
  • 570+ εκατομμύρια εργασίες φοιτητών
  • 150+ εκατομμύρια άρθρα από ακαδημαϊκά βιβλία και εκδόσεις, επιστημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων,  μεταπτυχιακά και διδακτορικά.

To Turnitin Originality Check περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία Translated Matching (ανίχνευση λογοκλοπής σε μεταφρασμένο κείμενο) και χρησιμοποιείται σε πάνω από 15.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 1,6 εκατομμύρια καθηγητές και 26 εκατομμύρια φοιτητές παγκοσμίως.

Κωδικούς πρόσβασης έχουν τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού.

Οδηγίες για τη χρήση του Turnitin

Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού, μπορούν να δουν σύντομες οδηγίες για την χρήση του προγράμματος. Για περαιτέρω οδηγίες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Βιβλιοθήκη στο 210-9201401.