Έντυπες συλλογές

Βασική συλλογή βιβλίων

Απαρτίζεται από 115.000 τόμους βιβλίων που κατανέμονται και στους τέσσερις ορόφους της Βιβλιοθήκης. Οι θεματικές που καλύπτει η Συλλογή περιλαμβάνουν τους τομείς της φιλοσοφίας, ιστορίας, πολιτικής επιστήμης, κοινωνιολογίας, οικονομίας, εκπαίδευσης, των επιστημών πληροφόρησης, των σπουδών φύλου,  της ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, πολυπολιτισμικότητας, των μέσων ενημέρωσης και των διεθνών σπουδών.  Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τα πληροφοριακά βιβλία (εγχειρίδια, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.α) τα οποία βρίσκονται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης και αποτελούν υλικό που δεν δανείζεται.

Συλλογή έντυπων περιοδικών

Αποτελείται από 1000 τίτλους έντυπων περιοδικών, ελληνικών και ξενόγλωσσων,  οι οποίοι βρίσκονται στον ειδικό χώρο των κυλιόμενων ραφιών στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτά έπειτα από αίτημα τους στο Γραφείο Δανεισμού. Τα περιοδικά ανήκουν επίσης στη κατηγορία του υλικού που δεν δανείζεται.

Συλλογή Διδακτορικών Διατριβών

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί αρχείο 1600 περίπου έντυπων διατριβών που έχουν εκπονηθεί είτε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο είτε σε άλλα πανεπιστήμια στα επιστημονικά πεδία των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.

Ιστορική Βιβλιοθήκη

Η Συλλογή αυτή απαρτίζεται από βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν από το 1950 και πρόκειται για εκδόσεις ιστορικής αξίας που λόγω της παλαιότητας τους βρίσκονται σε κλειστά ράφια φύλαξης μέσα σε ειδικό χώρο της Βιβλιοθήκης. Η συλλογή αριθμεί περίπου 4.500 βιβλία,  τα οποία προέρχονται κυρίως από προσωπικές συλλογές και δωρεές καθηγητών του Παντείου  από τις αρχές του 19ου αιώνα. Τα βιβλία αυτής της Συλλογής δεν δανείζονται και δεν φωτοτυπούνται. Παρόλα αυτά οι χρήστες μπορούν να τα διαβάσουν κάνοντας αίτημα στο Γραφείο Δανεισμού.

Συλλογή λογοτεχνικών βιβλίων

Η Συλλογή περιλαμβάνει 3000 και πλέον ελληνικούς και ξένους τίτλους, διηγημάτων και μυθιστορημάτων  που βρίσκονται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης.