Ενεργοποίηση κάρτας Βιβλιοθήκης νεοεισερχόμενων μελών

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών στη Βιβλιοθήκη. Οι πρωτοετείς μπορούν να προσέρχονται με το ακαδημαϊκό τους πάσο για να το ενεργοποιήσουν προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα δανεισμού. Το ίδιο ισχύει και για όσα μέλη φοιτούν για πρώτη φορά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. (Μεταπτυχιακά, Erasmus, Ερευνητικά προγράμματα).

Η διαδικασία είναι σύντομη και πραγματοποιείται τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 20:00).

Posted in News.