Παρουσίαση προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης

Η  Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/HEAL-Link), διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τις Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι βασικοί όροι των Συμφωνιών όπως έχουν διαμορφωθεί για τη τριετία 2022-24, και ο τρόπος αξιοποίησης τους.Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι ένα δυναμικό κίνημα που επηρεάζει με θετικό τρόπο την επιστημονική έρευνα και την προβολή της. Θεωρείται πλέον ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους κύριους χρηματοδότες και από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Η ελληνική ερευνητική κοινότητα έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, με πιο πρόσφατη εξέλιξη τη σύσταση αρμόδιας Επιτροπής από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, αλλά και τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής για την Ανοικτή Επιστήμη.
Η εκδήλωση, απευθύνεται στην ερευνητική κοινότητα  και θα λάβει χώρα τις ακόλουθες μέρες και ώρες μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η διάρκεια της παρουσίασης είναι μια ώρα. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου απαιτείται εγγραφή, στον σύνδεσμο [επιλέγετε τον σύνδεσμό που σας ενδιαφέρει].
 
ρίτη, 7 Μαρτίου (12-13μμ) : 
 
 Πέμπτη, 9 Μαρτίου (12-13μμ) : 
 
– Τρίτη, 14 Μαρτίου (12-13μμ) : 
Posted in Ανοικτή Πρόσβαση and tagged , , , , , .