Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνονται από τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών με την ερευνητική διαδικασία. Οργανώνονται συνήθως μετά από συνεννόηση με το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 

Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνονται εισαγωγικές παρουσιάσεις ανά τμήματα στους πρωτοετείς φοιτητές του πανεπιστημίου. Σκοπός των παρουσιάσεων αυτών είναι μια πρώτη γνωριμία των φοιτητών με τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα στις παρουσιάσεις αυτές:

  • δίνονται γενικές πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της
  • γίνεται μια επίδειξη της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού καταλόγου της
  • παρουσιάζεται ο τρόπος αναζήτησης βιβλίων στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης. Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι πρωτοετείς είναι σε θέση να κινηθούν μόνοι τους στο χώρο της βιβλιοθήκης, να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της και να αναζητήσουν μόνοι τους τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν.

 

Σεμινάρια για τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης

Ένας δεύτερος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων αφορά την έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές. Απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς και σε φοιτητές μεγαλύτερων ετών και σκοπό έχει την εξοικείωσή τους με τις πλατφόρμες αναζήτησης βιβλιογραφίας πλήρους κειμένου. Στις παρουσιάσεις οι φοιτητές:

  • εισάγονται στο σύγχρονο περιβάλλον των ψηφιακών βιβλιοθηκών
  • αποκτούν μια πλήρη εικόνα από τις πηγές που έχουν στη διάθεσή τους (συνδρομητικές και άλλες) και τις τεχνικές αναζήτησης σε αυτές
  • ενημερώνονται για τον τρόπο πρόσβασης στις διάφορες πλατφόρμες των ηλεκτρονικών περιοδικών και των βάσεων δεδομένων (link στις βάσεις). Μετά την παρακολούθηση μπορούν να αξιολογήσουν τις πληροφοριακές πηγές και να σχεδιάσουν μια στρατηγική αναζήτησης και ανάκτησης της βιβλιογραφίας που τους ενδιαφέρει.

 

Εκπαίδευση στη χρήση βάσεων δεδομένων και άλλων πληροφοριακών εργαλείων (Mendeley, Zotero, Turnitin)

Μια τρίτη σειρά σεμιναρίων περιλαμβάνει την εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών, που είναι χρήσιμα σε διάφορα στάδια της επιστημονικής έρευνας. Προς το παρόν διδάσκεται η χρήση τριών εργαλείων: Mendeley, Zotero και Turnitin. Τα δύο πρώτα είναι εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας και παραπομπών και απευθύνονται κυρίως σε μεταπτυχιακούς και σε φοιτητές μεγαλύτερων ετών. Το Turnitin αποτελεί λογισμικό αναγνώρισης της λογοκλοπής και η χρήση του περιορίζεται στους διδάσκοντες του Παντείου, καθώς πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σχεδιάζονται επιπλέον εκπαιδευτικά σεμινάρια που στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες και ανάγκες των μελών του πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ιωάννη Λαγαμτζή, i.lagamtzis@panteion.gr, +30 210 9201397