Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνονται από τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και την ερευνητική διαδικασία. Τα σεμινάρια διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους στην Αίθουσα Σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης ή διαδικτυακά με τη χρήση zoom. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Σεμινάριο 1 : “Εισαγωγή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης”

Σκοπός του σεμιναρίου είναι μια πρώτη γνωριμία με τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα:

  • δίνονται γενικές πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της
  • γίνεται επίδειξη της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού καταλόγου της
  • παρουσιάζεται ο τρόπος αναζήτησης βιβλίων στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης. Το σεμινάριο απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες αλλά και σε όσους επιθυμούν μια πρώτη εξοικείωση με τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της.

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 13:00 – 14:00

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 10:00 – 11:00

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 11:00 – 12:00

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 12:00 – 13:00

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 13:00 – 14:00

 

Σεμινάριο 2: “Σεμινάρια για τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης”

Ένας δεύτερος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων αφορά την έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές. Απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς/κές και σε φοιτητές/φοιτήτριες μεγαλύτερων ετών. Σκοπό έχει την εξοικείωσή τους με τις πλατφόρμες αναζήτησης βιβλιογραφίας πλήρους κειμένου. Στις παρουσιάσεις οι φοιτητές:

  • εισάγονται στο σύγχρονο περιβάλλον των ψηφιακών βιβλιοθηκών
  • αποκτούν μια πλήρη εικόνα από τις πηγές που έχουν στη διάθεσή τους (συνδρομητικές και άλλες) και τις τεχνικές αναζήτησης σε αυτές
  • ενημερώνονται για τον τρόπο πρόσβασης στις διάφορες πλατφόρμες των ηλεκτρονικών περιοδικών και των βάσεων δεδομένων . Μετά την παρακολούθηση μπορούν να αξιολογήσουν τις πληροφοριακές πηγές και να σχεδιάσουν μια στρατηγική αναζήτησης και ανάκτησης της βιβλιογραφίας που τους ενδιαφέρει.

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 12:00 – 13:00

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 13:00 – 14:00

 

Σεμινάριο 3: “Εκπαίδευση στη συγγραφή εργασιών και στη χρήση εργαλείων βιβλιογραφικής διαχείρισης”

Μια τρίτη σειρά σεμιναρίων περιλαμβάνει την εκπαίδευση, με βάση τον  Οδηγό για τη συγγραφή πτυχιακών, διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών, προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας των εργασιών και των διατριβών που γίνονται αποδεκτές για την απονομή των αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

Ακόμα, το σεμινάριο έχει σκοπό την ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, την λογοκλοπή και την ηθική και δεοντολογία της έρευνας. Επίσης, παρουσιάζει προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (π.χ. Mendeley, Zotero) που επιτρέπει τη δημιουργία και διαχείριση της βιβλιογραφίας και την εισαγωγή των βιβλιογραφικών αναφορών σε διάφορα στυλ αναφοράς (Harvard Citation Style, APA, MLA, κ.α.).

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 16:00 – 17:00

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 13:00 – 14:00

Για τυχόν απορίες και πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε mail στο ltraining@panteion.gr