Διαδανεισμός

Η Υπηρεσία Διαδανεισμού, παρέχει στους χρήστες της Βιβλιοθήκης, τη δυνατότητα να μπορούν να προμηθεύονται υλικό (βιβλία, άρθρα περιοδικών κλπ.), το οποίο δεν υπάρχει στις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου συμμετέχει στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Συνεργάζεται με τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, μέσω του συστήματος διαδανεισμού βιβλίων «Ίρις» και προμηθεύει / προμηθεύεται άρθρα μέσω του Συστήματος Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ (Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών). Επίσης συνεργάζεται με πολλές βιβλιοθήκες του εξωτερικού, για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών των μελών της.

Τι υλικό μπορείτε να ζητήσετε

Μονογραφίες και φωτοαντίγραφα άρθρων περιοδικών. Οι μονογραφίες μπορεί να είναι εγχειρίδια, έρευνες, πρακτικά συνεδρίων ή διδακτορικές διατριβές. Προϋπόθεση είναι να δανείζει το υλικό η συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη ή υπηρεσία. Σημειώνουμε πως υλικό που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή, είναι σπάνιο, είναι παλιό ή περιορίζεται η χρήση του από νόμους σχετικούς με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων δε δανείζεται. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου συνεργάζεται με συγκεκριμένες βιβλιοθήκες και υπηρεσίες της Ελλάδας και του εξωτερικού και οι όροι δανεισμού και χρήσης ορίζονται από αυτές.

Διαδικασία – χρεώσεις

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας διαδανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης. Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να διαπιστώσουν ότι το υλικό που αναζητούν δεν υπάρχει στην συλλογή της Βιβλιοθήκης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.  Στέλνουν  ένα e-mail στο  με τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, αριθμό μητρώου, τμήμα / ιδιότητα και τηλ. επικοινωνίας) καθώς και τα στοιχεία του τεκμηρίου που θέλουν να δανειστούν.

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου δε χρεώνει την υπηρεσία. Οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τους χρήστες αφορούν την μεταφορά υλικού ή χρεώσεις προμηθευτών (βιβλιοθηκών ή δικτύων).

Τα έξοδα που επιβαρύνουν τους χρήστες είναι :

– Τα έξοδα αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς για υλικό εντός Ελλάδας

– Οι χρεώσεις από τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες του εξωτερικού

– Τα άρθρα μέσω του «Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών»

Παραλαβή – παράδοση υλικού

Οι χρήστες ενημερώνονται  για την παραλαβή του υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Ο μέσος χρόνος παραλαβής του υλικού εξαρτάται από το είδος υλικού (άρθρο ή βιβλίο) καθώς και από το που θα εντοπιστεί το υλικό. Η παραλαβή γίνεται τις μέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας. Οι φωτοτυπίες άρθρων περιοδικών δεν επιστρέφονται. Τα βιβλία επιστρέφονται την ημερομηνία που έχει καθορίσει η προμηθεύτρια βιβλιοθήκη και αποκλειστικά στην υπηρεσία Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης.

Υποχρεώσεις και περιορισμοί

Οι προμηθεύτριες βιβλιοθήκες καθορίζουν τους όρους δανεισμού και χρήσης του υλικού. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες οφείλουν να επιστρέψουν το υλικό εμπρόθεσμα και στην κατάσταση που το παρέλαβαν. Οφείλουν επίσης να χρησιμοποιήσουν το υλικό για προσωπική μελέτη και έρευνα, όπως ορίζουν οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υπηρεσίες προς άλλες βιβλιοθήκες

Οι Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις για διαδανεισμό βιβλίων (μέσω συστήματος διαδανεισμού “Ιρις”) και παραγγελίες άρθρων περιοδικών (μέσω δικτύου ΕΡΜΗ / ΕΚΤ).

Επικοινωνία με την Υπηρεσία Διαδανεισμού

Τηλέφωνο: +30 2109201401, κ. Δήμητρα Λέγγα

E-mail:ill@panteion.gr