Βιβλιομετρικοί δείκτες

Ο τομέας της βιβλιομετρικής ανάλυσης και των σχετικών δεικτών προσφέρει τη δυνατότητα στους/στις ερευνητές/ερευνήτριες να αξιολογήσουν τα μέσα δημοσίευσης στα οποία επιθυμούν να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους, να αποτιμήσουν την απήχηση της ερευνάς τους, να εντοπίσουν νέους και ανερχόμενους επιστημονικούς τομείς ή ακόμη και πιθανούς επιστημονικούς συνεργάτες. Οι βιβλιομετρικοί δείκτες χρησιμοποιούν ουσιαστικά ποσοτικές και στατιστικές μεθόδους για να συνάγουν συμπεράσματα για το επιστημονικό έργο.

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που θέτει η αποκλειστικά ποσοτικοποιημένη προσέγγιση των βιβλιομετρικών δεικτών (για παράδειγμα ένα άρθρο μπορεί να έχει πληθώρα αναφορών γιατί άλλοι συγγραφείς ενδεχομένως αντικρούουν τα επιστημονικά ευρήματα του), καθώς και τους περιορισμούς που υφίστανται στην αξιολόγηση των κοινωνικών ερευνών (οι μονογραφίες, μια συνηθισμένη μορφή δημοσίευσης στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, συχνά δεν προσμετράται), παρέχει στα μέλη του Παντείου Πανεπιστημίου τα εργαλεία εκείνα που θα συνδράμουν σε μια στατιστική προσέγγιση των επιστημονικών αποτελεσμάτων όπου μαζί με ποιοτικές μεθόδους μπορούν να παράξουν μια πιο σφαιρική εικόνα της απήχησης του επιστημονικού έργου. Η ΒιΚεΠ μπορεί να προτείνει στους ερευνητές/ερευνήτριες σειρά τεχνικών που αυξάνουν την επιστημονική ορατότητα και απήχηση.

Επιγραμματικά αναφέρουμε μερικούς από τους πιο γνωστούς βιβλιομετρικούς δείκτες:

 

Η Google Scholar είναι μια ελεύθερα προσβάσιμη μηχανή αναζήτησης ιστού που εντοπίζει το πλήρες κείμενο ή τα μεταδεδομένα των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων που έχουν υλοποιηθεί σε μία εκτεταμένη σειρά επιστημονικών και τεχνικών εκδόσεων, σε παγκόσμια κλίμακα. (wikipedia) και στην οποία μπορείτε να βρείτε βιβλιομετρικά δεδομένα.

Οι ερευνητές/ερευνήτριες που επιλέγουν να ανεβάσουν άρθρα τους στο Google Scholar, θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει ένα προφίλ που να προσδιορίζει το γνωστικό τους αντικείμενο αλλά και το φορέα προέλευσης τους. (πανεπιστήμιο, ερευνητικό ινστιτούτο κτλ.) Δείτε ακολούθως τις οδηγίες για την δημιουργία λογαριασμού.

 
 

 

Η ORCID (Open Researcher and Contributor ID) είναι μια προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο για:

  • τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός μητρώου μοναδικών αναγνωριστικών των ερευνητών
  • τη διαφανή και απρόσκοπτη διασύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Με την ORCID συνεργάζονται οι περισσότεροι εκδότες και πάροχοι γιατί λύνει το πρόβλημα των πολλαπλών διαφορετικών ID συγκεντρώνοντας τα όλα σε ένα.

Δείτε ακολούθως τις οδηγίες για την δημιουργία λογαριασμού. Για περισσότερες πληροφορίες:

Heal-Link

ORCiD