Βιβλιομετρικοί δείκτες

Ο τομέας της βιβλιομετρικής ανάλυσης και των σχετικών δεικτών προσφέρει τη δυνατότητα στους/στις ερευνητές/ερευνήτριες να αξιολογήσουν τα μέσα δημοσίευσης στα οποία επιθυμούν να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους, να αποτιμήσουν την απήχηση της ερευνάς τους, να εντοπίσουν νέους και ανερχόμενους επιστημονικούς τομείς ή ακόμη και πιθανούς επιστημονικούς συνεργάτες. Οι βιβλιομετρικοί δείκτες χρησιμοποιούν ουσιαστικά ποσοτικές και στατιστικές μεθόδους για να συνάγουν συμπεράσματα για το επιστημονικό έργο.

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που θέτει η αποκλειστικά ποσοτικοποιημένη προσέγγιση των βιβλιομετρικών δεικτών (για παράδειγμα ένα άρθρο μπορεί να έχει πληθώρα αναφορών γιατί άλλοι συγγραφείς ενδεχομένως αντικρούουν τα επιστημονικά ευρήματα του), καθώς και τους περιορισμούς που υφίστανται στην αξιολόγηση των κοινωνικών ερευνών (οι μονογραφίες, μια συνηθισμένη μορφή δημοσίευσης στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, συχνά δεν προσμετράται), παρέχει στα μέλη του Παντείου Πανεπιστημίου τα εργαλεία εκείνα που θα συνδράμουν σε μια στατιστική προσέγγιση των επιστημονικών αποτελεσμάτων όπου μαζί με ποιοτικές μεθόδους μπορούν να παράξουν μια πιο σφαιρική εικόνα της απήχησης του επιστημονικού έργου. Η ΒιΚεΠ μπορεί να προτείνει στους ερευνητές/ερευνήτριες σειρά τεχνικών που αυξάνουν την επιστημονική ορατότητα και απήχηση.

Επιγραμματικά αναφέρουμε μερικούς από τους πιο γνωστούς βιβλιομετρικούς δείκτες: