Πρωτοετείς φοιτητές/τριες: κάρτα βιβλιοθήκης

Σας ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες, μπορούν να ενεργοποιήσουν τις κάρτες τους, αφού υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα τους στον σύνδεσμο.

Κάρτα βιβλιοθήκης θεωρείται η  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και για αυτό θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοσή της. Οι κάρτες ενεργοποιούνται ανά πάσα στιγμή και η ίδια διαδικασία ισχύει και για τους φοιτητές/τριες μεγαλύτερων εξαμήνων ή άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες κτλ).

Για όσα μέλη δεν δικαιούνται Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, να αποστέλλεται mail στο libp@panteion.gr.

Posted in News and tagged , .