Πρωτοετείς φοιτητές/τριες: κάρτα βιβλιοθήκης

Σας ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες, μπορούν να ενεργοποιήσουν τις κάρτες τους, αφού υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα τους στον σύνδεσμο. Κάρτα βιβλιοθήκης θεωρείται η  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και για αυτό θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοσή της. Οι κάρτες ενεργοποιούνται ανά πάσα στιγμή και η ίδια διαδικασία ισχύει και για τους φοιτητές/τριες μεγαλύτερων εξαμήνων […]

Διαβάστε περισσότερα