Πληροφορίες για τις συλλογές

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει το ευρύ επιστημονικό πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Το υλικό είναι κυρίως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ υπάρχει και κάλυψη της βιβλιογραφίας στη γερμανική, γαλλική, ισπανική, ιταλική και ρωσική γλώσσα.

Η συλλογή κατανέμεται στους τέσσερις συνολικά ορόφους της Βιβλιοθήκης, τοποθετημένη σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα Dewey. Η θεματική κατηγοριοποίηση των τεκμηρίων γίνεται με τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC subject headings), ενώ για τους ελληνικούς θεματικούς όρους αξιοποιούνται οι επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης (ΕΒΕ).

Στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης συγκεντρώνονται τα πληροφοριακά βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, λεξικά κτλ.), το οπτικοακουστικό υλικό (DVD, CD), τα έντυπα περιοδικά, οι έντυπες διδακτορικές διατριβές και οι μεταπτυχιακές εργασίες  η συλλογή της Ιστορικής Βιβλιοθήκης και μέρος της βασικής συλλογής των μονογραφιών (βιβλίων). Στους υπόλοιπους τρεις ορόφους κατανέμεται θεματικά ο κύριος όγκος της έντυπης συλλογής των βιβλίων.

Συνολικά η Βιβλιοθήκη διαθέτει:

  • 95.000 τόμους βιβλίων
  • 780 τίτλους έντυπων περιοδικών
  • 12.500 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών
  • 1.400 διδακτορικές διατριβές
  • 15.000 ψηφιακά αρχεία, διατριβών, μεταπτυχιακών, περιοδικών και βιβλίων (Πάνδημος)
  • Ηλεκτρονικές Βάσεις βιβλιογραφικής αναζήτησης
  • E-books

Ως προς το οπτικοακουστικό υλικό, η Βιβλιοθήκη διαθέτει CD κλασικής μουσικής, 100 δίσκους βινυλίου,  DVD και CD-ROM εκπαιδευτικού και βιβλιογραφικού υλικού, 600 VHS και DVDs με κλασικές κινηματογραφικές ταινίες αλλά και συλλογή ντοκιμαντέρ, slides της National Gallery London, 25 χάρτες. Η συλλογή βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης.