Ηλεκτρονικές πηγές

Ηλεκτρονικές πηγές ονομάζουμε τα τεκμήρια εκείνα (βιβλία, περιοδικά, άρθρα, έργα τέχνης, e-books, audio books κτλ.) τα οποία διατίθενται στους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, tablet ή smart phone. Η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή είτε εντός του χώρου του Πανεπιστήμιου, είτε απομακρυσμένα με κωδικούς που διατίθενται στους πιστοποιημένους χρήστες, όταν πρόκειται για συνδρομητικές συλλογές.Οδηγίες-για-την-πρόσβαση

Οδηγίες για την πρόσβαση