Αφίσα της εκδήλωσης

Βιβλιοθήκες & Δυσλεξία: σεμινάριο από την Ομάδα Προσβασιμότητας του Σ.Ε.Α.Β.

Η Ομάδα Προσβασιμότητας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) συνεχίζει τα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα προσβασιμότητας, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου. Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022: Βιβλιοθήκες & ΔυσλεξίαΏρα: 12.00 | Μέσω πλατφόρμας: Zoom |  Το webinar απευθύνεται σε κάθε ειδικότητα επαγγελματιών βιβλιοθήκης, όπως βιβλιοθηκονόμους, πληροφορικούς και λοιπό διοικητικό προσωπικό. Αφορά πρωτίστως στην επικοινωνία […]

Διαβάστε περισσότερα