Διανομή περιορισμένου αριθμού συγγραμμάτων “Ευδόξου”

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη διανέμει περιορισμένο αριθμό συγγραμμάτων “Ευδόξου”. Παρακαλούμε για δική σας διευκόλυνση πριν προσέλθετε, επιβεβαιώστε μέσω της εφαρμογής του “Ευδόξου” ότι σας δίνεται η Βιβλιοθήκη ως κέντρο διανομής για το εκάστοτε βιβλίο που ζητάτε. Βασική προϋπόθεση για την παραλαβή των βιβλίων είναι το 12ψηφιο pin που σας δίνεται από την εφαρμογή […]

Διαβάστε περισσότερα