Αίτηση για αγορά βιβλίων

Παραγγελίες υλικού για τον εμπλουτισμό της συλλογής

Στόχος του Τμήματος Ανάπτυξης Συλλογής είναι η διαρκής ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης με τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Αυτά τα εργαλεία μπορεί να είναι κάθε μορφής (έντυπο και ηλεκτρονικό / ψηφιακό) και κάθε είδους (συγγράμματα, βάσεις δεδομένων, περιοδικές σειρές, κ.ά.)

Η βιβλιοθήκη συνεργάζεται με το σύνολο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για την ορθολογική ανάπτυξη της συλλογής και τον διαρκή εμπλουτισμό του υλικού της σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τα επιστημονικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται δεκτές και αξιολογούνται όλες οι προτάσεις αγοράς βιβλίων, περιοδικών ή άλλου υλικού από όλα τα μέλη ΔΕΠ, το ερευνητικό προσωπικό και τα άλλα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Εξασφαλίστε καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση:

Αναζητήστε το υλικό που σας ενδιαφέρει πρώτα στον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC). Έτσι αποφεύγετε τις διπλές παραγγελίες και εξοικονομείτε χρόνο.
Συμβουλευτείτε έντυπους και ηλεκτρονικούς καταλόγους εκδοτικών οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μπορείτε να βρείτε έντυπους καταλόγους στο Τμήμα Ανάπτυξης Συλλογής (γραφείο Προσωπικού Βιβλιοθήκης).

Με την υποβολή της αίτησης είστε ενήμεροι με την Πολιτική Απορρήτου της ΒιΚεΠ.


Συμπληρώστε ακέραιο αριθμό από 0 έως και 300