Αίτηση εθελοντή για δημιουργία προσβάσιμου διδακτικού υλικού

Η αναπηρία δεν αποτελεί μόνο ένα εκ γενετής ή επίκτητο φυσικό περιορισμό. Είναι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κυρίως, μια κοινωνική συνθήκη ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του. Για να ακυρωθεί στην πράξη η διάκριση της αναπηρίας, απαιτείται ένα περιβάλλον ικανό να άρει τα όποια εμπόδια. Προς την κατεύθυνση αυτή η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εφαρμογών μπορεί να ενισχύσει τις απαιτούμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Η ανάπτυξη της AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή.

Η δημιουργία προσβάσιμου υλικού δηλαδή διδασκόμενων βιβλίων σε μορφή τέτοια που να μπορούν εύκολα οι έντυπο-ανάπηροι χρήστες να τα διαβάσουν, απαιτεί μεγάλο αριθμό ατόμων. Για το λόγο αυτό η Βιβλιοθήκη καλεί όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν σε αυτή τη προσπάθεια να δηλώσουν συμμετοχή στο εθελοντικό πρόγραμμα. Ο χρόνος και οι ημέρες εθελοντικής συνεισφοράς είναι προσαρμοσμένες στο ωράριο και το πρόγραμμα των εθελοντών.

Βιβλία στη σειρά που επάνω τους έχουν ένα ζευγάρι ακουστικά

Συμπληρώστε τη φόρμα προκειμένου να συμμετέχετε στο εθελοντικό πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης για την δημιουργία προσβάσιμου υλικού για έντυπο-ανάπηρους χρήστες.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkZ1SYAHgrhik083_tfurGtjp2Q1OhGcKd0psYUerEkTh7kw/viewform

Κίνητρα / Οφέλη:

    • Εκπαίδευση στην Ανάπτυξη Δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας για τα Άτομα με Αναπηρία
    • Διαπιστευμένη Προϋπηρεσία από τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου