Αίτηση βεβαίωσης παράδοσης υλικού

Οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου μπορούν να παραλάβουν ηλεκτρονικά τη Βεβαίωση Παράδοσης Υλικού.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα ή να αποστείλετε email στο libp@panteion.gr, με το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας. Θα γίνει ο έλεγχος των στοιχείων σας και θα σας σταλεί η βεβαίωση προκειμένου να την προσκομίσετε στη γραμματεία του Τμήματός σας για να υποβάλετε αίτηση ορκωμοσίας.

Με την υποβολή της αίτησης είστε ενήμεροι με την Πολιτική Απορρήτου της ΒιΚεΠ.