Οδηγοί Βιβλιοθήκης

Οδηγίες για την πρόσβαση  

Μάθετε ποιοι είναι οι κωδικοί Proxy Server και Uregister και πως μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε.

Λογαριασμός Χρήστη – Ανανεώσεις – Κρατήσεις  

Διαβάστε πως να δημιουργήσετε Λογαριασμό Χρήστη για να κάνετε ανανεώσεις και κρατήσεις από το σπίτι σας!

 

 

Turnitin  

Μάθετε πως να δημιουργήσετε κωδικούς για το εργαλείο Turnitin.

Συγγραφή εργασιών  

Μάθετε πως να συντάσσετε σωστά μια επιστημονική εργασία.

 

Συχνές ερωτήσεις

Συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις.