Οδηγοί Βιβλιοθήκης

Μάθετε γρήγορα και εύκολα να χρησιμοποιείτε την Βιβλιοθήκη σας!

οδηγοί, εγχειρίδια, βίντεο και άλλα πολλά!

 

Μάθετε ποιοι είναι οι κωδικοί Proxy Server και Uregister και πως μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε!

Οδηγίες για την πρόσβαση  

Διαβάστε πως να δημιουργήσετε Λογαριασμό Χρήστη για να κάνετε ανανεώσεις και κρατήσεις από το σπίτι σας!

Λογαριασμός Χρήστη – Ανανεώσεις – Κρατήσεις  

Μάθετε πως να δημιουργήσετε κωδικούς για το εργαλείο Turnitin!

Turnitin  

Διαβάστε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας!

 

Μάθετε πως να συντάσσετε σωστά μια επιστημονική εργασία!

Συγγραφή εργασιών  

Συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις!

Συχνές ερωτήσεις