Λογαριασμός χρήστη

 

Οι εσωτερικοί χρήστες μπορούν να συνδεθούν (login) στον κατάλογο αναζήτησης  της Βιβλιοθήκης προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια σειρά από εργασίες. Για να γίνει αυτό απαιτείται σύνδεση στο «λογαριασμό χρήστη». Με το λογαριασμό χρήστη μπορούν να:

  • βλέπουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί και την ημερομηνία επιστροφής τους.
  • ανανεώνουν, έως δύο φορές συνεχόμενα τα δανεισμένα βιβλία. Πέρα των δύο συνεχόμενων ανανεώσεων πρέπει να επιστρέφονται στη Βιβλιοθήκη και αν δεν έχουν κρατηθεί, μπορεί να γίνει εκ νέου δανεισμός.
  • δημιουργούν, παρακολουθούν ή ακυρώνουν κρατήσεις ήδη δανειζόμενων τεκμηρίων.
  • βλέπουν το ιστορικό των βιβλίων που έχουν δανειστεί.
  • φτιάχνουν, τροποποιούν ή καταργούν λίστες ανάγνωσης.
  • αποθηκεύουν προτιμώμενες διαδρομές αναζήτησης.
  • κάνουν χρήση προσωπικού ημερολογίου.

Δείτε τις οδηγίες για τη δημιουργία «λογαριασμού χρήστη»

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας!