Κρατήσεις

[responsivevoice_button voice=”Greek Female” buttontext=”Ακούστε το κείμενο!”]

Οι κρατήσεις γίνονται μόνο σε υλικό, το οποίο είναι δανεισμένο. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει στην κάρτα του κάθε φορά μέχρι 2 κρατήσεις. Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν

Οι χρήστες ενημερώνονται μόνοι τους μέσω του καταλόγου opac  για την κατάσταση των κρατήσεων τους και απευθύνονται στο Γραφείο Δανεισμού για να παραλάβουν το υλικό που έχουν ζητήσει.