Δωρεές

Οι Δωρεές υλικού αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι της συλλογής της Βιβλιοθήκης η οποία διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό αξιόλογου υλικού το οποίο φτάνει στη ΒιΚεΠ από ιδιωτικές και άλλες συλλογές. Η αξιοποίηση του δωριζόμενου υλικού γίνεται πάντα με γνώμονα την συνάφεια του, για την υποστήριξη και την προώθηση τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Παράλληλα η ΒιΚεΠ στο πλαίσιο της ορθολογικής ανάπτυξης της συλλογής της, αποσύρει υλικό το οποίο είτε υπάρχει ήδη στη συλλογή είτε κρίνεται ακατάλληλο θεματικά.

Η Βιβλιοθήκη ως δωρήτρια ενημερώνει κατά διαστήματα για το υλικό που επιθυμεί να δωρίσει, μέσα από συγκεντρωτικούς καταλόγους τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της.

Εάν πάλι επιθυμείτε να δωρίσετε κάποιο βιβλίο, περιοδικό ή άλλο υλικό θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε πρώτα με mail στο dsir@panteion.gr, περιγράφοντας το υλικό.