Ανανεώσεις – Κρατήσεις

 

Ανανέωση του χρόνου δανεισμού

Όλοι οι εσωτερικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανανεώνουν 2 φορές το δανεισμένο υλικό, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη.

Η ανανέωση του υλικού μπορεί να γίνει:

  • από τα Μηχανήματα Αυτόματου Δανεισμού.
  • διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας  «Λογαριασμός Χρήστη».
  • τηλεφωνικά για τα ΑμεΑ.
  • στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Δανεισμού.
  • με e-mail στο libp@panteion.gr.

Κρατήσεις δανεισμένου υλικού

Οι κρατήσεις γίνονται μόνο σε υλικό, το οποίο είναι δανεισμένο. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει στην κάρτα του κάθε φορά μέχρι 2 κρατήσεις. Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν

Οι χρήστες ενημερώνονται μόνοι τους μέσω του καταλόγου opac  για την κατάσταση των κρατήσεων τους και απευθύνονται στο Γραφείο Δανεισμού για να παραλάβουν το υλικό που έχουν ζητήσει.

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας!