Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης στο Open Research Europe

[responsivevoice_button voice=”Greek Female” buttontext=”Ακούστε το κείμενο!”]

 

Το Open Research Europe είναι μια πλατφόρμα για ερευνητικές δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης που έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλατφόρμα που λειτουργεί και ως ένα διαθεματικό Mega Journal ομότιμης κρίσης, αφορά στην ερευνητική παραγωγή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon 2020 και Europe Horizon τα οποία προϋποθέτουν υποχρεωτική κατάθεση του παραγόμενου έργου σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και οδηγίες για την υποβολή εργασιών στην πλατφόρμα. https://scholarly.heal-link.gr/oreguidelines/

Οι ερευνητές/τριες δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους στο Open Research Journal αλλά αποτελεί μια έξτρα επιλογή. Η μοναδική προϋπόθεση για δημοσίευση είναι οι εργασίες να είναι πρωτότυπες, να μην έχουν δημοσιευτεί αλλού κι ένας/μια τουλάχιστον από τους συγγραφείς, να  συμμετέχει στο Horizon 2020.  Σημειωτέον ότι δεν υπάρχει κόστος δημοσίευσης.

Για περισσότερες επιλογές σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Heal Link και να ενημερωθείτε για τις ενεργές συμφωνίες με τους εκδότες και τους όρους δημοσίευσης.

Posted in News, Ανοικτή Πρόσβαση.