Συλλογή υπογραφών για το έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ

Eκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), απευθύνουμε έκκληση για την υπογραφή του αιτήματος συνέχισης του έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ για την περίοδο 2024-2027.

Πολλές/οί από εσάς έχετε προσωπική εμπειρία και γνώση για το έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ, επειδή συμμετέχετε σε αυτό, στο τρέχον στάδιο, ως συγγραφείς και συνεργάτες. Ακόμα, κάποιοι είχατε συνεργαστεί κατά το πρώτο στάδιο με διάφορους ρόλους. Όμως οι περισσότεροι γνωρίζετε τον ΚΑΛΛΙΠΟ ως αναγνώστες και χρήστες των ανοικτών ψηφιακών συγγραμμάτων του.

Ο ΣΕΑΒ έχει καταθέσει από καιρό αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας για τη συνέχιση του έργου αυτού την περίοδο 2024-2027, δίχως κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα. Προκειμένου να υπενθυμίσει ο ΣΕΑΒ το αίτημα στον Υπουργό από μια ισχυρότερη θέση, έχει αναρτηθεί σύντομο κείμενο για τη συλλογή υπογραφών, στην ιστοσελίδα

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας.


Posted in News.