Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης

Η ΒιΚεΠ εναρμονιζόμενη με τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης και προκειμένου να εξυπηρετήσει τις εκδοτικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας για ανοικτές δημοσιεύσεις, έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα Panteion University Open Journals που βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Open Journal Systems (OJS).

Στο Panteion University Open Journals φιλοξενούνται πλήρεις ηλεκτρονικές εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης.  Στην πλατφόρμα αυτή σας δίνεται η δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιστημονικών δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης καθώς και ελέγχου της συντακτικής ροής της εργασίας σας, χωρίς να καταβάλλετε τέλη δημοσίευσης, αφού η πλατφόρμα ακολουθεί τον “πράσινο δρόμο” στην ανοικτή πρόσβαση που αποσκοπεί στη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση του ερευνητικού έργου, τη βελτίωση της επιστημονικής επικοινωνίας στη χώρα μας και την προώθηση της ιδέας της ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικό περιεχόμενο προς όφελος της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. 

Στην πλατφόρμα φιλοξενούνται ήδη δυο περιοδικά ανοικτής πρόσβασης:

Δοκιμές
Urban Crime