Σεμινάριο “Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης”

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου και ώρα 16:00 διαδικτυακά με τη χρήση zoom. Μπορείτε να εγγραφείτε στο σεμινάριο εδώ.

Το σεμινάριο έχει σκοπό την εξοικείωσή των φοιτητών με τις πλατφόρμες αναζήτησης βιβλιογραφίας πλήρους κειμένου. Στις παρουσιάσεις οι φοιτητές:

  • εισάγονται στο σύγχρονο περιβάλλον των ψηφιακών βιβλιοθηκών
  • αποκτούν μια πλήρη εικόνα από τις πηγές που έχουν στη διάθεσή τους (συνδρομητικές και άλλες) και τις τεχνικές αναζήτησης σε αυτές
  • ενημερώνονται για τον τρόπο πρόσβασης στις διάφορες πλατφόρμες των ηλεκτρονικών περιοδικών και των βάσεων δεδομένων. Μετά την παρακολούθηση μπορούν να αξιολογήσουν τις πληροφοριακές πηγές και να σχεδιάσουν μια στρατηγική αναζήτησης και ανάκτησης της βιβλιογραφίας που τους ενδιαφέρει.
Posted in News.