Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του εκδοτικού οίκου De Gruyter

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης με τον εκδοτικό οίκο De Gruyter, ο ΣΕΑΒ (Heal Link) έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση σε περισσότερους από 340 peer-reviewed τίτλους περιοδικών σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες καθώς και σε θετικές επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και ιατρική. Συγκεκριμένα, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση στις παρακάτω συλλογές του εκδότη:

Science, Technology, Engineering, Medicine
Social Sciences and Humanities

Posted in Ηλεκτρονικά Περιοδικά and tagged , .