Προσωπικό

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης

Κωνσταντία Κακάλη: nkakal@panteion.gr, +30 210 9201398


Τμήμα Υπηρεσιών Πρόσβασης και Εξυπηρέτησης Χρηστών

Δήμητρα Λέγγα: dlegga@panteion.gr, +30 210 9201401

Kατερίνα Καντιώτου: kantiot@panteion.gr , +30 210 9201404

Δήμητρα  Σαρρή: dsarri@panteion.gr, +30 210 9248774, +30 210 9201387

Ελβίρα Μπογιατζή: el.bogiatzi@panteion.gr, +30 210 9201396


 


Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας Υλικού

Eλένη Κρητικού: ekri@panteion.gr, +30 210 9201306

Λάμπρος Κάμπας: lkampa@panteion.gr, +30 210 9201355

Αγγελική Ρέπου: repou@panteion.gr, +30 210 9201469

Κυριακή Σπυροπούλου: Kspirop@panteion.gr, +30 210 9201399

Θωμαϊς Στασινοπούλου: stasthomais@panteion.gr , +30 210 9201311

Χρυσάνθη Γενούζου: ch.genouzou@panteion.gr, +30 210 9219718Τμήμα Ανάπτυξης Συλλογής

Δήμητρα Φατούρου: dfat@panteion.gr, +30 210 9201402

Δήμητρα Συρίγου: dsir@panteion.gr, +30 210 9201403Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης