Προσωπικό

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης

Κωνσταντία Κακάλη: nkakal@panteion.gr, +30 210 9201398


Τμήμα Υπηρεσιών Πρόσβασης και Εξυπηρέτησης Χρηστών

Δήμητρα Λέγγα: dlegga@panteion.gr, +30 210 9201401

Kατερίνα Καντιώτου: kantiot@panteion.gr , +30 210 9201404

Ευαγγελία Καταβολάδα: ekatavol@panteion.gr, +30 210 9201361

Δήμητρα  Σαρρή: dsarri@panteion.gr, +30 210 9248774

Γιάννης Λαγαμτζής: i.lagamtzis@panteion.gr, +30 210 9201397

Γεωργία Γραμματικού: g.grammatikou@panteion.gr, +30 210 9201307

Ελβίρα Μπογιατζή: el.bogiatzi@panteion.gr, +30 210 9201396

Φωτεινή Βαλλιάκου: amelib@panteion.grΤμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας Υλικού

Eλένη Κρητικού: ekri@panteion.gr, +30 210 9201306

Λάμπρος Κάμπας: lkampa@panteion.gr, +30 210 9201355

Αγγελική Ρέπου: repou@panteion.gr, +30 210 9201469

Κυριακή Σπυροπούλου: Kspirop@panteion.gr, +30 210 9201399

Θωμαϊς Στασινοπούλου: stasthomais@panteion.gr , +30 210 9201311

Χρυσάνθη Γενούζου: ch.genouzou@panteion.gr, +30 210 9219718Τμήμα Ανάπτυξης Συλλογής

Δήμητρα Φατούρου: dimitra.fatourou@lis.panteion.gr, dfat@panteion.gr, +30 210 9201402

Δήμητρα Συρίγου: dsir@panteion.gr, +30 210 9201403Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης