Γενικές πληροφορίες

Σκοπός της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου (στο εξής ΒιΚεΠ) είναι η κάλυψη, η υποστήριξη και η προώθηση τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, και η διεύρυνση των ακαδημαϊκών στόχων και του κοινωνικού ρόλου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Για αυτόν το σκοπό, η Βιβλιοθήκη έχει αυτοματοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες της, και αναπτύσσει τις έντυπες καθώς και τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές συλλογές της, μαζί με αρκετές διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Παράλληλα συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πόρων.

Η Βιβλιοθήκη από τον Οκτώβριο του 1991, άρχισε την αναδιοργάνωσή της και τον εκσυγχρονισμό της, όπου μια πενταετία αργότερα με την υλοποίηση ευρωπαϊκών  προγραμμάτων, κατάφερε να μετατραπεί σε μια βιβλιοθήκη σύγχρονων απαιτήσεων, με μεγάλο αριθμό χρηστών και ίσως το πιο μαζικό και ζωντανό χώρο ολόκληρου του Πανεπιστημίου.

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κεντρικό, νεοκλασικό κτίριο του Πανεπιστημίου σε τέσσερις ορόφους. Η συλλογή της, που καλύπτει το ευρύ επιστημονικό πεδίο των κοινωνικό-πολιτικών επιστημών, είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό στα ράφια.

Όλα τα μέλη του Παντείου Πανεπιστημίου, έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, αφού προμηθευτούν την κάρτα Βιβλιοθήκης. Οι συλλογές ανοικτής πρόσβασης, αλλά και οι χώροι ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης, είναι διαθέσιμοι και σε εξωτερικούς χρήστες, οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν υλικό και να μελετήσουν στο αναγνωστήριο.