Πάνδημος

Η Πάνδημος αποτελεί την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ή αλλιώς Ακαδημαϊκό Αποθετήριο της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου που είτε έχει παραχθεί από το ίδιο το ίδρυμα, είτε πρόκειται για υλικό ιδιαίτερης ερευνητικής αξίας το οποίο ωστόσο είναι ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων. Μέσω της Πανδήμου επιτυγχάνεται η ευρεία δημοσίευση και η άμεση διάθεση, η μεγαλύτερη προβολή και κατοχύρωση της επιστημονικής εργασίας, στην επιστημονική κοινότητα, ενώ ενισχύεται και  η επιστημονική επικοινωνία.

Η πολιτική πρόσβασης της Πανδήμου συνάδει με τις αρχές της Διακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση. Στην Πάνδημο θα βρείτε σε ψηφιακή μορφή διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, το φωτογραφικό και ιστορικό αρχείο του Παντείου, αρχείο ψηφιοποιημένων περιοδικών, πανεπιστημιακές εκδόσεις.