Λειτουργία Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης λειτουργεί κανονικά με ωράριο 9:00 – 20:00, Δευτέρα – Παρασκευή.

Posted in News.