Ηλεκτρονικές πηγές – βάσεις με ανοικτή πρόσβαση

Με τον όρο Ανοικτή Πρόσβαση (ΑΠ) εννοούμε την ελεύθερη, άμεση και διαρκή διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο.

Ο σκοπός της Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) και της Ανοικτής Επιστήμης, είναι να κάνει τα αποτελέσματα της έρευνας προσβάσιμα σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, με τους λιγότερους περιορισμούς ώστε η έρευνα και η επιστήμη να καταστούν κτήμα όλων.

Η ΒιΚεπ παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης και Ανοικτής Επιστήμης, μέσα από πρωτοβουλίες του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ή μεμονωμένα.

Καθώς το περιεχόμενο σε Ανοικτή Πρόσβαση αυξάνεται σημαντικά, η ΒιΚεΠ προτείνει μια σειρά από ηλεκτρονικές πηγές (ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, βάσεις και ευρετήρια) σχετικές  με το επιστημονικό περιεχόμενο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.

Ηλεκτρονικά περιοδικά σε Ανοικτή Πρόσβαση

Το ακαδημαϊκό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστημίου “Πάνδημος” παρέχει ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα έρευνας που έχουν παραχθεί από τα μέλη του Παντείου Πανεπιστημίου (μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα, ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου κτλ). Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τα ακόλουθα ψηφιοποιημένα  ελληνικά περιοδικά:

Αντί : δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση
Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Διαλεκτική : δίμηνη επιθεώρηση θεωρητικού-πολιτικού διαλόγου
Δοκιμές
Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας
Επιθεώρηση αποκέντρωσης τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης
Επιθεώρησις κοινωνικής και δημόσιας οικονομικής
Επιθεώρησις οικονομικών και πολιτικών επιστημών
Λεβιάθαν
Ουτοπία : διμηνιαία έκδοση θεωρίας και πολιτισμού
Πανεπιστήμιο
Πολιτική οικονομία : επιθεώρηση οικονομικών και κοινωνικών επιστημών
Σύγχρονα Θέματα : περιοδικό επιστημονικής έρευνας
Σύγχρονα Θέματα : τριμηνιαία έκδοση επιστημονικού προβληματισμού και παιδείας
Σχολιαστής
Τετράδια : Πολιτικού Διαλόγου Έρευνας και Κριτικής
Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας
Ψυχολογικά θέματα
Greek Migration news
Intellectum

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την ΒιΚεΠ δημιουργεί έγκριτο επιστημονικό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης μέσα από την πλατφόρμα Panteion University Open Journals.

Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται δυο επιστημονικά περιοδικά: δοκιμές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών // dokimes, Review of Social Studies και Urban Crime. An international Journal.

 
 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε δεκάδες περιοδικά,  που συγκεντρώνει στην πλατφόρμα e-Publishing journals.

Tο Directory of Open Access Journal είναι ένα ευρετήριο περιοδικών και άρθρων ανοικτής πρόσβασης. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη βάση που περιλαμβάνει 16.500 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης με ομότιμη κρίση (peer reviewed) και καλύπτει όλους τους επιστημονικούς τομείς όπως τεχνολογία, ιατρική, κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνη. Η βάση αναπτύσσεται διαρκώς με νέα περιοδικά από όλες τις χώρες και σε όλες τις γλώσσες.

Επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης  τα οποία μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε είτε να δημοσιεύσετε.

Ηλεκτρονικά βιβλία σε Ανοικτή Πρόσβαση

Η Δράση ΚΑΛΛΙΠΟΣ είναι η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού, διαδραστικού, πολυμεσικού βιβλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος της Δράσης είναι να διαθέτει τα βιβλία σε όλους με ανοικτή πρόσβαση.

Το περισσότερα από τα βιβλία που υπάρχουν στον ΚΑΛΛΙΠΟ είναι εκπαιδευτικής φύσης και πολλά από αυτά συνιστώνται από καθηγητές για τα μαθήματά τους. Έχουν λάβει ISBN και κωδικό ΕΥΔΟΞΟΥ, οπότε βρίσκονται στους σχετικούς καταλόγους.

Το DOAB είναι ένα ευρετήριο για αναζήτηση ηλεκτρονικών βιβλίων σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης.

Η Open Research Library παρέχει ακαδημαϊκό περιεχόμενο με περισσότερους από 7000 τίτλους ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων.

Το Project Muse προωθεί τη δημιουργία και διάδοση έγκριτου περιεχομένου στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες σε συνεργασία με βιβλιοθήκες, ερευνητικό προσωπικό και εκδοτικούς οργανισμούς.

Η  OAPEN παρέχει πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 10000 τίτλους ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών βιβλίων διαφόρων διακεκριμένων εκδοτών, κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Ο εκδότης Taylos & Francis παρέχει 400 ηλεκτρονικά βιβλία με ανοικτή πρόσβαση. Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα βιβλία στη σελίδα της Heal Link.