Ηλεκτρονικά περιοδικά

Η ΒιΚεΠ παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες ξενόγλωσσα ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου.  Τα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά έντυπα περιοδικά:

  • Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στο περιεχόμενο των περιοδικών για ένα συγκεκριμένο θέμα.
  • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την έρευνα σας απομακρυσμένα, χωρίς να είσαστε στον χώρο της Βιβλιοθήκης.
  • Μπορείτε να τυπώσετε τα άρθρα ή να τα κατεβάσετε.
  • Τα άρθρα είναι πάντοτε διαθέσιμα ακόμη κι όταν η Βιβλιοθήκη είναι κλειστή.

Αρκετά από τα ηλεκτρονικά περιοδικά υπάρχουν και σε έντυπη μορφή στο αρχείο της Βιβλιοθήκης για αυτό συστήνεται αρχικά η ηλεκτρονική αναζήτηση και σε περίπτωση που δεν βρεθεί το περιοδικό, η επιτόπια.

Ηλεκτρονικά Περιοδικά μέσω Heal Link

 Η Heal Link διαθέτει στα μέλη της χιλιάδες ηλεκτρονικά ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιστημονικών περιοχών.

Η αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά γίνεται είτε αλφαβητικά είτε θεματικά είτε μέσω  συμβεβλημένου εκδότη. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα Ενιαίας Αναζήτησης μέσω της πλατφόρμας της Heal-link.

Για την απομακρυσμένη πρόσβαση συστήνεται η χρήση και των δυο κωδικών (proxy server – uregister)

Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης

Η ΒιΚεΠ υποστηρίζει  την Ανοικτή Πρόσβαση στην Επιστήμη, δηλαδή την ελεύθερη, άμεση και διαρκή διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο και συστήνει μια σειρά πηγών ανοικτής πρόσβασης η οποία ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς.

Tο Directory of Open Access Journal είναι ένα ευρετήριο περιοδικών και άρθρων ανοικτής πρόσβασης. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη βάση που περιλαμβάνει 16.500 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης με ομότιμη κρίση (peer reviewed) και καλύπτει όλους τους επιστημονικούς τομείς όπως τεχνολογία, ιατρική, κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνη. Η βάση αναπτύσσεται διαρκώς με νέα περιοδικά από όλες τις χώρες και σε όλες τις γλώσσες.

Επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης  τα οποία μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε είτε να δημοσιεύσετε.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την ΒιΚεΠ δημιουργεί έγκριτο επιστημονικό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης μέσα από την πλατφόρμα Panteion University Open Journals.

Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται δυο επιστημονικά περιοδικά: δοκιμές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών // dokimes, Review of Social Studies και Urban Crime. An international Journal.

 
 

Το ακαδημαϊκό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστημίου “Πάνδημος” παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα  ελληνικά περιοδικά. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε 52 περιοδικά που συγκεντρώνει στην πλατφόρμα e-Publishing journals.