Βάσεις δεδομένων

Οι βάσεις δεδομένων είναι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που παρέχουν περιεχόμενο είτε σε επίπεδο βιβλιογραφικής αναφοράς (περίληψη άρθρων, βιβλιογραφικές πληροφορίες) είτε σε πλήρες κείμενο. Οι βάσεις δεδομένων παρέχουν ένα σύγχρονο και εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον, αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών και περιεχομένου, απαραίτητο στα διάφορα στάδια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας.

Η ΒιΚεΠ διαθέτει στα μέλη της:

  • βάσεις μέσω της δικτυακής πύλης της Heal-Link, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ),
  • βάσεις μέσω συνδρομών της ίδιας της ΒιΚεΠ που απαντούν σε πιο εξειδικευμένες εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

Βάσεις δεδομένων μέσω του ΣΕΑΒ

Η Heal-Link παρέχει πλήρες κείμενο σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία καθώς και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Η αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά γίνεται είτε αλφαβητικά είτε θεματικά, είτε μέσω  συμβεβλημένου εκδότη. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα Ενιαίας Αναζήτησης μέσω της πλατφόρμας της Heal-link.

Απομακρυσμένη πρόσβαση ανάλογα με τον εκδότη/πάροχο.
Δείτε την λίστα με τους εκδότες που συμμετέχουν στην υποδομή ΑΑΙ (κωδικοί Uregister). Εναλλακτικά συνδεθείτε με Proxy Server.

Πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus του Elsevier, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 22.800 τίτλους επιστημονικών περιοδικών,  8 εκατομμύρια  πρακτικά συνεδρίων και 150.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων με δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή της HEAL-Link. Η βάση Scopus περιλαμβάνει επίσης citation indexes, δηλαδή τις αναφορές των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών που αποδελτιώνει η βάση, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Απομακρυσμένη πρόσβαση εφικτή με κωδικούς Uregister.

Η Grove Art είναι μια ενημερωμένη επιστημονική πηγή τέχνης που καλύπτει την παγκόσμια τέχνη και την αρχιτεκτονική από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει 30.000 άρθρα υπογεγραμμένα και αξιολογημένα, συνοδευόμενα από εικόνες, βιβλιογραφίες και συνδέσμους σε επιπλέον πηγές, τα οποία συνεισέφεραν περισσότεροι από 7000 μελετητές από όλο τον κόσμο.

Απομακρυσμένη πρόσβαση εφικτή με κωδικούς Proxy Server.

Η Grove Music είναι μια σημαντική πηγή για τη μουσική έρευνα με πάνω από 57.000 άρθρα που γράφτηκαν από περισσότερους από 6000 μελετητές καταγράφοντας την ποικιλόμορφη ιστορία, τη θεωρία και τις κουλτούρες της μουσικής σε όλο τον κόσμο. Η Grove Music Online διαθέτει 40.000 βιογραφικά άρθρα παρέχοντας πληροφορίες για τη ζωή και λεπτομερείς καταλόγους έργων συνθετών, ερμηνευτών και άλλων σημαντικών μουσικών καθώς και περισσότερες από 6.000 εικόνες, μουσικά παραδείγματα και συνδέσεις με παραδείγματα ήχου και βίντεο.

Απομακρυσμένη πρόσβαση εφικτή με κωδικούς Proxy Server.

Η Thesaurus Linguae Graecae παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο έργων που σώζονται από την περίοδο του Ομήρου (8ος αιώνας π.Χ.) έως το 1453 μ.Χ. Σήμερα, η βάση TLG περιλαμβάνει περισσότερες από 110 εκατομμύρια λέξεις, 10.000 αρχαίων ελληνικών κειμένων, που σχετίζονται με 4.000 συγγραφείς. Για την πρόσβαση στη βάση TLG, εκτός από την IP διεύθυνση που είναι ήδη δηλωμένη στον πάροχο, είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού από κάθε χρήστη χωριστά.

Το Periodicals Archive Online είναι ένα ψηφιακό αρχείο ορόσημο που προσφέρει μία εξαιρετική διεπιστημονική συλλογή με κάλυψη δύο αιώνων στις τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες, η οποία ισοδυναμεί με 15 εκατομμύρια ψηφιοποιημένες σελίδες. Με το εργαλείο αυτό, οι χρήστες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε μία πληθώρα ερευνητικού υλικού που καλύπτει πολλαπλούς κλάδους και τύπους δημοσιεύσεων, με μια ευρύτατη επιλογή της δημοσιευμένης έρευνας από το 1802 μέχρι τον 21ο αιώνα.

Απομακρυσμένη πρόσβαση εφικτή με κωδικούς Uregister.

Η Coronovirus Research Database βάση διατίθεται από την Proquest με βιβλιογραφία σχετική με την Πανδημία της Covid-19. Περιλαμβάνει χιλιάδες άρθρα από καταξιωμένους εκδοτικούς φορείς αλλά και αποθετήρια διεθνώς. Η βάση αναπτύσσεται διαρκώς.

Απομακρυσμένη πρόσβαση εφικτή με κωδικούς Proxy Server.

Δείτε εδώ την πλήρη λίστα των βιβλιογραφικών βάσεων που παρέχονται από την Heal Link.

Βάσεις δεδομένων μέσω συνδρομών

Η συνδρομή της Βιβλιοθήκης στη ψηφιακή βάση πλήρους κειμένου του  JSTOR  δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα μέλη του Παντείου, στο πλήρες κείμενο δεκάδων επιστημονικών περιοδικών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών από το πρώτο έτος έκδοσης. Η Βιβλιοθήκη έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση στις συλλογές επιστημονικών περιοδικών του Jstor, Arts and Sciences I,II,III, IV, VI, VII, IX και ΧΙΙ.

Απομακρυσμένη πρόσβαση εφικτή με κωδικούς Proxy Server και με Uregister.

H Border and Migration Studies Online είναι μια βάση πρωτογενών πηγών αρχειακού υλικού, ντοκιμαντέρ και μονογραφιών σχετικά με την διεθνή μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Στην συλλογή περιλαμβάνονται 100,000 σελίδες κειμένου, 175 ώρες video και φωτογραφικό υλικό.

Απομακρυσμένη πρόσβαση εφικτή με κωδικούς Proxy Server.

Η Diversity Collection συμπυκνώνει το περιεχόμενο τριών βιβλιογραφικών βάσεων της Proquest: τη βάση Gender Watch (σπουδές φύλου, γυναικείο ζήτημα, πολιτικές ισότητας, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα κτλ), την Ethnic Newswatch (θέματα μειονοτήτων, εθνικής ταυτότητας, αυτόχθονων πληθυσμών κτλ) και τη βάση Alt-Press Watch (περιεχόμενο από μικρά εναλλακτικά έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά). Η βάση περιλαμβάνει περισσότερα από 200.000 άρθρα πλήρους κειμένου, καθώς και βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, διδακτορικές διατριβές με αναδρομικότητα έως και το 1970.

Απομακρυσμένη πρόσβαση εφικτή με κωδικούς Proxy Server.

H ProQuest διαθέτει ελεύθερα τη βάση για τον αγώνα των μαύρων στις ΗΠΑ. Η Black Freedom Struggle in the United States, αποδελτιώνει τεκμήρια και φωτογραφικό υλικό από το 1790 μέχρι τις μέρες μας. Αφορμή για την δωρεάν διάθεση της βάση υπήρξε η στυγερή δολοφονία του George Floyd στις ΗΠΑ και το κίνημα διαμαρτυρίας που ξεσηκώθηκε σε όλο τον κόσμο.

Απομακρυσμένη πρόσβαση εφικτή χωρίς κωδικούς.

Η Eighteenth Century Collection online: part I είναι μια βάση πλήρους κειμένου που περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές αγγλόφωνες εκδόσεις που τυπώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ του 1700 και του 1800. Η συλλογή διαθέτει 135.000 βιβλία, ενώ οι ερευνητές μπορούν να βρουν εκδόσεις και σε άλλες γλώσσες πέραν της αγγλικής.

Απομακρυσμένη πρόσβαση εφικτή με κωδικούς Proxy Server.

Η EU Law είναι μια βάση που παρέχει πληροφόρηση σε θέματα νομικού περιεχομένου, δικαίου και πολιτικών σχετικά  με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα βρείτε άρθρα, αναλύσεις και επικαιρότητα στους τομείς του συνταγματικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανταγωνιστικότητα και κρατική πρόνοια, εξωτερικές σχέσεις και εμπόριο, δίκαιο και ευρωπαϊκή νομοθεσία, εσωτερική αγορά, φορολογία, τράπεζες και ευρωπαϊκό νόμισμα, κατανάλωση, θέματα υγείας, περιβάλλοντος, πληροφορικής και τεχνολογίας.

Απομακρυσμένη σύνδεση εφικτή με κωδικούς Proxy Server. Απαραίτητη η αποδοχή όλων των cookies.

Η πλατφόρμα νομικού περιεχομένου Qualex της Νομικής Βιβλιοθήκης, αποτελεί ένα βιβλιογραφικό εργαλείο πλήρους κειμένου σε θέματα νομοθεσίας, νομολογίας, αρθρογραφίας, διοικητικών εγγράφων και υποδειγμάτων, ενώ συγκεντρώνει αποτελέσματα και από πρωτογενείς πηγές  (Εθνικό Τυπογραφείο, Αρχεία Δικαστηρίων, Γραμματείες Δημοσίων Φορέων και Ανεξάρτητων Αρχών). 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο της βάσης εδώ και εν συνεχεία να αποστείλετε αίτημα στο info.library@panteion.gr για να σας δοθεί πρόσβαση .

Στη Sakkoulas Online βρίσκονται καταχωρημένα περί τα 1.000 βιβλία σε πλήρες κείμενο, τα οποία μπορούν οι συνδρομητές να διαβάσουν όπως στην έντυπη μορφή τους, με πλήρεις βιβλιογραφικές πληροφορίες (αριθμοί σελίδων, αριθμοί περιθωρίου κ.λπ.). Η ενημέρωση του ιστοτόπου γίνεται καθημερινά τόσο με τις νέες κυκλοφορίες όσο και με παλαιότερους τίτλους. Υπολογίζεται ότι καταχωρούνται περί τα 30 βιβλία τον μήνα.

Περιέχονται, ακόμη, 19 νομικά περιοδικά: Ελληνική Δικαιοσύνη (1990-σήμερα), Αρμενόπουλος (2004-σήμερα και θα καταχωρηθούν τα τεύχη από το 1995), Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (2008-σήμερα), Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (από το 2016 και θα καταχωρηθούν και παλαιότερα τεύχη) Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (1995-σήμερα), Διαιτησία (2018-σήμερα), Επιθεώρηση Ακινήτων (2019-σήμερα), Lex&Forum (από το 2021). Διοικητική Δίκη (1989-σήμερα), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (2006-σήμερα), Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (2019-σήμερα), Δικαιώματα του Ανθρώπου (2014-σήμερα), Annuaire International Des Droits De L’Homme (2014-σήμερα), Ενέργεια και Δίκαιο (2004-σήμερα), Νομοκανονικά (2013-σήμερα), Revue Hellénique de Droit International (2008-2014), Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (2016-σήμερα), Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης (2009-2014), Πράξη & Λόγος του Ποινικού Δικαίου (2000-σήμερα).

Η σύνδεση είναι εφικτή με κωδικούς που σας παραχωρεί η Βιβλιοθήκη αφού επικοινωνήσετε στο info.library@panteion.gr.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πρόσβαση στο Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας έπειτα από αίτημα των χρηστών στο ill@panteion.gr.