“Εύδοξος”: διανομή συγγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως σημείο διανομής περιορισμένου αριθμού συγγραμμάτων του Ευδόξου.

Για την παραλαβή θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση συγγραμμάτων και να υποδεικνύεται από την πλατφόρμα του Εύδοξου η  Βιβλιοθήκη ως σημείο διανομής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζετε το 12ψήφιο pin.

Για αμεσότερη εξυπηρέτηση σας, συνιστούμε  να γνωρίζετε επίσης τους τίτλους των συγγραμμάτων, καθώς η αναζήτηση τους γίνεται αλφαβητικά.

Σε περίπτωση που τα αντίτυπα έχουν εξαντληθεί στη Βιβλιοθήκη, ο Εύδοξος σας ενημερώνει για εναλλακτικό σημείο διανομής.

Posted in News, Νέα and tagged , , , , .