ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

[responsivevoice_button voice=”Greek Female” buttontext=”Ακούστε το κείμενο!”]

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/29.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.” (Β΄ 2038), δεν επιτρέπεται η χρήση των αναγνωστηρίων και η είσοδος στα βιβλιοστάσια.

Ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση του κοινού της Βιβλιοθήκης θα διαμορφωθεί για το επόμενο διάστημα ως εξής:

  • Αιτήσεις δανεισμού τεκμηρίων μπορούν να αποστέλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας (e-Αιτήσεις), αφού πρώτα έχει γίνει αναζήτηση στον κατάλογο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θα ενημερώνει για την ημέρα και τον τρόπο παραλαβής των τεκμηρίων. Προηγούνται στην εξυπηρέτηση τα ενεργά μέλη της Βιβλιοθήκης.
  • Τα τεκμήρια επιστρέφονται στη θυρίδα επιστροφών, που βρίσκεται αριστερά της εισόδου της Βιβλιοθήκης.
  • Ανανεώσεις υλικού γίνονται διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας «Λογαριασμός Χρήστη» , τηλεφωνικά για τα ΑμεΑ (+30 210-9201463), ή με e-mail στο libp@panteion.gr.
  • Βεβαιώσεις παράδοσης υλικού αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά αφού συμπληρώσετε την φόρμα ή αποστείλετε μέιλ στο libp@panteion.gr.
  • Αιτήματα διαδανεισμού διεκπεραιώνονται με αποστολή σχετικής αίτησης στο ill@lis.panteion.gr.
  • Βεβαιώσεις υποβολής διπλωματικών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πάνδημος αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το etdpandemos@panteion.gr.
  • Για ερωτήματα αναζήτησης βιβλιογραφίας και πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές μπορείτε να απευθύνεστε στο Ρωτήστε μας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Posted in News and tagged .