Εκστρατεία επιστροφής βιβλίων

Καλούμε τα μέλη μας να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της βιβλιοθήκης για επιστροφή των καθυστερημένων βιβλίων, ύστερα από ειδοποίηση που λαμβάνουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Τα μέλη μας μπορούν ασφαλώς να ξανά δανειστούν τα βιβλία αλλά για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της βιβλιοθήκης και ορθής κυκλοφορίας των βιβλίων, προς όφελος συνολικά της πανεπιστημιακής κοινότητας, τα τεκμήρια πρέπει να επιστρέφουν στις καθορισμένες ημερομηνίες επιστροφής.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Posted in News.