Εγχειρίδιο δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων (Power Point)

Οι οδηγίες προσβασιμότητας στα αρχεία παρουσιάσεων (Power Point) παρουσιάστηκαν από την ομάδα προσβασιμότητας AMELib/ΣΕΑΒ στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και απευθύνονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, δίνοντας κατευθυντήριες οδηγίες στο πως δημιουργούμε ένα προσβάσιμο αρχείο παρουσιάσεων Power Point.

Οι οδηγίες αυτές συντάχτηκαν και έχουν αναρτηθεί στην AMELib στη Σειρά εγχειριδίων: Πρωτογενής παραγωγή φιλικού περιεχομένου για όλους στην AMELib.

https://amelib.seab.gr/archive/item/46703

Ευελπιστούμε οι οδηγίες να αποτελέσουν ένα εργαλείο για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ώστε οι παρουσιάσεις, είτε πρόκειται για  παράδοση μαθήματος, είτε παρουσίαση συνεδρίου, να αποκτά περιεχόμενο προσβάσιμο για όλους.

Posted in News and tagged , , , , .