Δοκιμαστική πρόσβαση σε βάσεις της Proquest

Σας ενημερώνουμε ότι η ΒιΚεΠ εξασφάλισε δοκιμαστική πρόσβαση στις βιβλιογραφικές βάσεις της Proquest:

  • APA PsycBooks®
  • APA PsycExtra®
  • APA PsycInfo®
  • APA PsycTests®
  • ProQuest One Academic
  • APA PsycTherapy®
  • Behavioral and Mental Health Online

Η πρόσβαση είναι εφικτή στους ακόλουθους συνδέσμους μέχρι τις 3 Μαρτίου 2022:

https://trials.proquest.com/access?token=mHQPNMqhCdsnLImaGpWQjHBEE

https://trials.proquest.com/access?token=OIaWiEEoKrUfoVRjGuiaQXXRU

Για απομακρυσμένη πρόσβαση παρακαλούμε συνδεθείτε πρώτα με τους κωδικούς σας Proxy Server.

Posted in News, Ηλεκτρονικές πηγές and tagged , .