Λογότυπο της βάσης Refugees, relief and resettlement

Δοκιμαστική πρόσβαση σε αρχεία του Gale

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη εξασφάλισε πρόσβαση σε δυο βάσεις του Gale με αρχειακό υλικό (περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα, φυλλάδια, προπαγανδιστικό υλικό) μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2021.

Δείτε ακολούθως τον σύνδεσμο της πρόσβασης. Για απομακρυσμένη πρόσβαση, η είσοδος είναι εφικτή με κωδικούς proxy server. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί και πάλι κωδικός, χρησιμοποιείστε P4nt3i0n.

https://link.gale.com/apps/menu?userGroupName=pant

Posted in Databases - Trials, Ηλεκτρονικές πηγές and tagged , , , .