Διεξαγωγή έρευνας για την Ανοικτή Πρόσβαση

Η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) και η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου σας προσκαλούν να συμβάλετε στη διεξαγωγή έρευνας με αντικείμενο την Ανοικτή Πρόσβαση ως μοντέλο δημοσίευσης της επιστημονικής έρευνας, τη γνώμη και τη θέση σας μέχρι σήμερα συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Η συμμετοχή σας είναι προαιρετική και τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι ανώνυμα. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να δηλώσετε στοιχεία επικοινωνίας για τη συμμετοχή σας σε περαιτέρω στάδια της έρευνάς μας
. Επισημαίνεται ότι η έρευνα αφορά μόνο τα μέλη της Παντειακής κοινότητας.

https://surveys.library.upatras.gr/s/cltyank0z00mrcja0sh8m4dgq

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Posted in News and tagged , , , , .