Διανομή περιορισμένου αριθμού συγγραμμάτων “Ευδόξου”

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη διανέμει περιορισμένο αριθμό συγγραμμάτων “Ευδόξου”. Παρακαλούμε για δική σας διευκόλυνση πριν προσέλθετε, επιβεβαιώστε μέσω της εφαρμογής του “Ευδόξου” ότι σας δίνεται η Βιβλιοθήκη ως κέντρο διανομής για το εκάστοτε βιβλίο που ζητάτε.

Βασική προϋπόθεση για την παραλαβή των βιβλίων είναι το 12ψηφιο pin που σας δίνεται από την εφαρμογή Έυδοξος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο και παραμονή στη Βιβλιοθήκη είναι η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται από τον/την φύλακα στην είσοδο της βιβλιοθήκης. Η διανομή θα πραγματοποιείται καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, 9:00 με 14:00.

Posted in News and tagged , .