Διανομή περιορισμένου αριθμού συγγραμμάτων “Ευδόξου”

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη διανέμει περιορισμένο αριθμό συγγραμμάτων “Ευδόξου” για το εαρινό εξάμηνο από την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022. Παρακαλούμε για δική σας διευκόλυνση πριν προσέλθετε, επιβεβαιώστε μέσω της εφαρμογής του “Ευδόξου” ότι προσδιορίζεται η Βιβλιοθήκη ως κέντρο διανομής για έκαστο βιβλίο που ζητάτε.

Βασική προϋπόθεση για την παραλαβή των βιβλίων είναι το 12ψηφιο pin που σας δίνεται από την εφαρμογή Έυδοξος.  Η διανομή θα πραγματοποιείται καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, 10:00 με 16:00.

Posted in News and tagged , .