Γυναίκες και αναπηρία

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος «Κύκλος συζήτησης», μια νέα δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα «Γυναίκα και Αναπηρία», στον ισόγειο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Τη συζήτηση συντόνισε η Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών κα Μαριάννα Ψύλλα, η οποία παρουσίασε τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Πάντειο Πανεπιστήμιο, σχετικά με την συμπερίληψη και την προσβασιμότητα των ανάπηρων ατόμων στο Πανεπιστήμιο και στις υπηρεσίες του. Αρχικά αναφέρθηκε στην πρώτη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) που συγκροτήθηκε στην ιστορία του πανεπιστημίου, στην εκπόνηση του σχεδίου δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του ιδρύματος, αλλά και στον οδηγό αντιμετώπισης της έμφυλης και σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης που έχει καταρτίσει. Στη συνέχεια μίλησε για τις ενέργειες που γίνονται στο Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου προσβασιμότητας (στα κτίρια, στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις ηλεκτρονικές και ψηφιακές υπηρεσίες) με τη δημιουργία της Υπηρεσίας Προσβασιμότητας, τη λειτουργία της Επιτροπής Προσβασιμότητας καθώς και την καθιέρωση των συμβούλων καθηγητών για τους φοιτητές με αναπηρία ανά Τμήμα.

Η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης κα Κωνσταντία Κακάλη τόνισε την επιθυμία πραγματοποίησης τέτοιων εκδηλώσεων στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και επαφής της Βιβλιοθήκης με τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Αναφέρθηκε στις υπηρεσίες προσβασιμότητας της Βιβλιοθήκης τα τελευταία χρόνια και τα δικαιώματα που τους παρέχει η Βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια μίλησε για την Amelib, την πρώτη ψηφιακή βιβλιοθήκη στον ελληνικό χώρο που εξυπηρετεί τα εντυποανάπηρα άτομα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, παρέχοντάς τους προσβάσιμα βιβλία για να ανταπεξέλθουν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

Τον λόγο πήραν γυναίκες ερευνήτριες, φοιτήτριες και απόφοιτοι του Παντείου, οι οποίες παρέθεσαν ερευνητικά στοιχεία για τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σχετικά με τις ανάπηρες γυναίκες και εξέθεσαν τις ελλείψεις και τα προβλήματα που υφίστανται οι ίδιες. Οι ομιλήτριες έθιξαν θέματα διακρίσεων που βιώνουν ως ανάπηρες γυναίκες, θέματα δικαιωματισμού και μίλησαν με ειλικρίνεια για το προσωπικό τους βίωμα, ως ανάπηρες γυναίκες, φοιτήτριες, εργαζόμενες και μητέρες. Συμμετέχοντας στη συζήτηση, μία από τις εθελόντριες της υπηρεσίας Amelib περιέγραψε το έργο των εθελοντών/ντριών της ομάδας, εκφράζοντας με ζέση την προσωπική ικανοποίηση που προσφέρει η συμμετοχή σ΄αυτή την ομάδα, παράλληλα με τη σημασία του έργου που προσφέρει στα εντυποανάπηρα άτομα.

Στη συζήτηση συμμετείχαν και άντρες ομιλητές, οι οποίοι από τη δική τους σκοπιά εντόπισαν τη διπλή διάκριση που υφίστανται οι γυναίκες με αναπηρία, αλλά επίσης ανέδειξαν τα κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν εν γένει τα ανάπηρα άτομα, ανεξάρτητα από το φύλο τους.

Στη δική του παρέμβαση, ο κ. Λάζαρος Τεντόμας, ΕΔΙΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον των φοιτητριών και φοιτητών για τα ζητήματα αναπηρίας, καθώς αποτελούν μέρος ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων και σχετίζονται άμεσα με τα αντικείμενα σπουδών του Πανεπιστημίου. Εντόπισε την ανάδειξη του θέματος της αναπηρίας σε ερευνητικό επίπεδο και τόνισε την ανάγκη επίλυσης διάφορων πρακτικών ζητημάτων, τα οποία αναδεικνύονται από τη βιβλιογραφική έρευνα, αλλά και προκύπτουν από το καθημερινό βίωμα των ανάπηρων ατόμων, μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο.

Όλες οι ομιλήτριες και οι ομιλητές θεώρησαν εξαιρετικά σημαντική την πραγματοποίηση ανάλογων εκδηλώσεων, ώστε να αναδεικνύονται και να συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία, να γίνονται ορατά και να προχωρούν σε μια «επίμονη διεκδίκηση», όπως την ονόμασε ένας από τους ομιλητές.

Καίρια ήταν και τα σχόλια της καθηγήτριας κας Αθηνάς Αθανασίου, Κοσμήτορος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, η οποία τόνισε ιδιαίτερα πώς στο Πάντειο Πανεπιστήμιο δεν γίνεται ανεκτή καμία απολύτως κοινωνική διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε ατόμου. Ανάδειξε την κοινή τομή της αναπηρίας και του φύλου, η οποία συμβάλλει στην κοινωνική περιθωριοποίηση της ανάπηρης γυναίκας. Τέλος, εξήρε την ιδέα της κοινότητας, ιδιαίτερα ενός Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών, η οποία με τον κατάλληλο σχεδιασμό και την καθημερινή ζωή και πράξη των μελών της, χτίζει ένα πλήρες και καθ΄ όλα προσβάσιμο Πανεπιστήμιο για όλα τα άτομα.

Οι ομιλήτριες και ομιλητές εκφράστηκαν με ζεστασιά για το Πάντειο Πανεπιστήμιο, θεωρώντας το ως ορόσημο στη ζωή τους. Συμφώνησαν για τις σημαντικές ενέργειες που υιοθετεί ώστε να συμπεριλάβει όλα τα μέλη του και έθεσαν μελλοντικούς στόχους για μια ολοκληρωμένη συμπερίληψη μέσα στο Πανεπιστήμιο.

Ήταν μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες συμπεριληπτικότητας, ισοτιμίας, ειλικρίνειας και ζεστασιάς. Αναμένουμε και στους επόμενους «Κύκλους», με στόχο να βρισκόμαστε σε επαφή με όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, να συζητάμε για τα σοβαρά ζητήματα που τα αφορούν και να τα θέτουμε υπόψη των Πανεπιστημιακών αρχών, ώστε να οδηγούνται, όσο το δυνατόν, προς επίλυση.

Posted in News.