Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς

Ενημερώνουμε τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες ότι μπορούν να επισκέπτονται την Βιβλιοθήκη και να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις αλλά προς το παρόν δεν διαθέτουν δικαίωμα δανεισμού καθώς δεν διαθέτουν κάρτα βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη θα ενημερώσει τους πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες με νέα ανακοίνωση για το πότε θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση των καρτών τους.

Απαραίτητα προϋπόθεσή θα είναι να έχουν λάβει την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε να μην αποστέλλετε αιτήματα για ενεργοποίηση κάρτας.

Σας ευχαριστούμε!

 

 

 

Posted in News.