Αναβάθμιση “Πανδήμου”

Σας ενημερώνουμε ότι το ακαδημαϊκό αποθετήριο Πάνδημος βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και για το λόγο αυτό παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα προβλήματα στην πρόσβαση.

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να συνδεθείτε, μπορείτε να ενημερώνετε τη Βιβλιοθήκη στο libp@panteion.gr.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Posted in News.