Σεμινάρια Βιβλιοθήκης: Διαχείριση Βιβλιογραφίας – Ηλεκτρονικές Πηγές

Εργαλείο δημιουργίας και διαχείρισης βιβλιογραφίας “Mendeley”. Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, 14:00-16:30.

Το Mendeley είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών, που επιτρέπει τη δημιουργία, αποθήκευση και διαχείριση της βιβλιογραφίας σας με τον πιο αποτελεσματικό και εύκολο τρόπο. Η παρουσίαση θα προσπαθήσει να αναλύσει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος-πλατφόρμας και να σας εξοικειώσει με αυτό.

Παρουσίαση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων, ελεύθερες πλατφόρμες). Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, 14:00-16:30

Αρχικά θα δοθεί μια εισαγωγή στο ευρύτερο περιβάλλον διάχυσης της επιστημονικής πληροφορίας στις μέρες μας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες πλατφόρμες, συνδρομητικές ή μη, στις οποίες μπορεί να ανατρέξει κανείς όχι μόνο για να εντοπίσει τη βιβλιογραφία που χρειάζεται για ένα θέμα, αλλά κυρίως για να έχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων που χρειάζεται.

Κάλεσμα για προσφορά βιβλίων για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Κορυδαλλού

Η ΒιΚεΠ καλεί όλα τα μέλη της να συνεισφέρουν στην συγκέντρωση βιβλίων για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Κορυδαλλού. Η ΒιΚεΠ ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία έπειτα από αίτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του ΣΔΕ των φυλακών Κορυδαλλού, αναγνωρίζοντας τον σημαίνοντα ρόλο αυτών των σχολείων, ως μέσο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Εάν επιθυμείτε να δωρίσετε κάποιο αντίτυπο, μπορείτε να το παραδώσετε στο Γραφείο Δανεισμού, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Θα γίνουν δεκτά αποκλειστικά και μόνο βιβλία ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΟΙΗΣΗΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Ενημερωθείτε για την Ανοικτή Πρόσβαση

Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο της Heal-Link για την Ανοικτή Πρόσβαση και τις νέες εξελίξεις στην Ανοικτή Επιστήμη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης.

Σεμινάριο “Εισαγωγή στη Βιβλιοθήκη και τις πηγές της”

Σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες μέρες θα διεξαχθούν τα εξής σεμινάρια:

  • Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, 14:00-17:00, παρουσίαση των πηγών της βιβλιοθήκης στο ΠΜΣ Εγκληματολογίας και Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
  • Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 14:00-15:00, παρουσίαση της βιβλιοθήκης στους φοιτητές Erasmus.

Και τα δυο σεμινάρια θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης.

Αδυναμία πρόσβασης στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Πάνδημος”

Λόγω τεχνικών εργασιών και αναβάθμισης της πλατφόρμας δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Πάνδημος”. Για υποβολή διπλωματικών εργασιών ή διατριβών επικοινωνήστε στο etdpandemos@panteion.gr. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!