Αίτηση εθελοντή για δημιουργία προσβάσιμου διδακτικού υλικού

Συμπληρώστε τη φόρμα προκειμένου να συμμετέχετε στο εθελοντικό πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης για την δημιουργία προσβάσιμου υλικού για έντυπο-ανάπηρους χρήστες.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkZ1SYAHgrhik083_tfurGtjp2Q1OhGcKd0psYUerEkTh7kw/viewform