Αίτηση Βεβαίωσης Παράδοσης Υλικού

Οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου μπορούν να παραλάβουν ηλεκτρονικά τη Βεβαίωση Παράδοσης Υλικού, συμπληρώνοντας τα πεδία της αίτησης που ακολουθεί.

Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν mail στο libp@panteion.gr με το Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου τους. Θα γίνει έλεγχος των στοιχείων τους και θα τους σταλεί η βεβαίωση προκειμένου να την προσκομίσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους για να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.

Με την υποβολή της αίτησης είστε ενήμεροι με την Πολιτική Απορρήτου της ΒιΚεΠ.