Αίτηση Βεβαίωσης Παράδοσης Υλικού

Οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου μπορούν να παραλάβουν ηλεκτρονικά τη Βεβαίωση Παράδοσης Υλικού.

Θα πρέπει να συμπληρώσουν το Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου τους και να στείλουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο Email: libp@panteion.gr .Θα γίνει ο έλεγχος των στοιχείων τους και θα τους σταλεί η βεβαίωση προκειμένου να την προσκομίσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους για να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.

Με την υποβολή της αίτησης είστε ενήμεροι με την Πολιτική Απορρήτου της ΒιΚεΠ.